Светещи табели

Прорязана светеща таблеа

Прорязани Светещи Табели

Прорязаните светещи табели дават възможността за акцентиране върху важните елементи от вашата реклама.